Göran Westerman – så lyder namnet på vårt senaste tillskott i Mirrors personalstyrka. Affärsområde System blir hans hemvist.

Läs hela artikeln