Att ha en webbplats eller hemsida är en självklarhet för de flesta företag. Men det är inte lika självklart att ha en webbstrategi eller en plan för vad man vill uppnå med sin digitala satsning.

Här kommer några tips från oss som hjälper dig att forma en egen webbstrategi.

1. Vad är syftet med din webbplats?

Varför skall du ha en webbplats? Vill du sälja via e-handel? Vill du nå ut med information? Behoven varierar beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver. Alla webbplatser har inte samma behov, det är viktigt att du tänker till vad ditt eller dina syften är med webbplatsen.

2. Vilka mål har du med webbplatsen?

Vilka mål ska uppnås med din webbplats? Sätt upp konkreta mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

3. Vilka är dina målgrupper?

Det är viktigt att man känner till sina målgrupper. Målgruppen kan vara svår att definiera, och ofta blir det fel. Vi rekommenderar att man gör en målgruppsanalys för att ta reda på hur målgruppen ser ut, vilka de är, och vad de förväntar sig av din webbplats. Innehåll, form och design ska sedan utformas för att attrahera din målgrupp. Känner inte din målgrupp att webbplatsen är relevant för dem, så är det stor risk att de lämnar webbplatsen lika fort som de besökt den. Har du en befintlig webbplats kan statistikverktyg som Google Analytics vara till god hjälp i det här arbetet.

4. Besökare - hur skall de hitta till dig?

Hur skall dina potentiella besökare veta att du finns? Naturligtvis ska du se till att din webbplats är sökmotoroptimerad. Facebook och andra sociala medier kan vara ett bra sätt att driva besökare till din webbplats. Utforska möjligheter med Blocket eller liknande webbplatser. Kanske finns det specifika kanaler för just din bransch och målgrupp.

5. Innehållet - vad ska besökaren ta del av?

Baserat på ditt syfte med webbplatsen och dina målgrupper behöver du skapa ett bra och engagerande innehåll. Tänk på att alla texter behöver inte vara bara säljande. Att bjuda på information och kunskap skapar förtroende. Filmer som beskriver dina produkter eller tjänster, som inspirerar och underhåller, är ett effektivt sätt att kommunicera. Viktigt är att besökaren känner att innehållet på din webbplats är relevant och aktuellt. Om sidan uppdateras sällan kan besökaren börja fundera om innehållet verkligen är tillförlitligt. Uppdatera därför din webbplats ofta.

6. Vem ska jobba med webbplatsen?

Att förvalta och underhålla en webbplats är något som kräver engagemang. Du kanske inte skall göra allt själv. Ta hjälp av andra inom din organisation, eller varför inte ta hjälp av externa resurser för vissa delar. Viktigt är att oavsett om ni bestämmer er för att göra jobbet själva eller anlita externa resurser så behövs en plan för vem som ska göra det, när, och hur. Avsätt tid i kalendern för att prata om webbplatsen. Producera innehåll i förväg. Din hemsida är en viktig resurs som jobbar dygnet runt.  Var beredd på att agera om något inom din bransch hamnar i fokus och leverera rätt information vid rätt tidpunkt.

7. Hur ska du jobba med webbplatsen?

Att välja rätt verktyg för att enkelt kunna jobba med din webbplats är viktigt. Oavsett vilken teknisk lösning du väljer behöver den stödja din webbstrategi. Ta hjälp av duktiga leverantörer för att välja rätt plattform. Viktigt är att plattformen du väljer är säker, stabil och kan utvecklas vidare allt eftersom dina behov förändras.

8. Utvärdera och analysera

För att veta om du når dina uppsatta mål behöver du kontinuerligt utvärdera och analysera resultatet. Leder strategin och handlingsplanen mot rätt mål? Behöver något förändras? Var målen relevanta? Utvärdera och förändra strategin och handlingsplanen allt eftersom resultaten blir verkliga. Verktyg som Google Analytics kan vara ett viktigt stöd i det arbetet.

9. Håll koll på omvärlden!

Den digitala världen utvecklas kontinuerligt och vårt sätt att använda oss av webben likaså. Nya tekniker ger nya möjligheter. Titta på dina konkurrenter, hur jobbar de för att nå sina kunder? Titta även på andra branscher, vad gör de för att lyckas på webben? Kan du använda dig av deras metoder och applicera dem på din verksamhet?

10. Ta hjälp!

Framför allt - var inte rädd för att testa nya saker och var inte rädd för att fråga om hjälp eller be om goda råd. Anlita någon som kan sitt område. Likväl som man kanske inte ska hålla på med sin egen bokföring eller vara sin egen läkare så är det en god idé att ta hjälp av proffs även när det kommer till webben. 

Lycka till!