Mirror får utökat uppdrag av Sveaskog och tar nu hand om första linjens IT-support för hela verksamheten.

Svenska statens skogsbolag Sveaskog har ett omfattande och mångfacetterat behov av IT-stöd för sin verksamhet. Det totala antalet användare av Sveaskogs IT-system är cirka 3 000 och omfattar både anställda medarbetare och underleverantörer. Många av IT-systemen är specifikt anpassade för skogsbranschen med stora krav på platsoberende och plattformsoberoende åtkomst, ett stort inslag av logistiklösningar och GIS-applikationer.

Vidareutvecklat samarbete

I mer än tio år har Mirror fungerat som en del av Sveaskogs supportorganisation och tillsammans med bolagets egna IT-specialister servat medarbetare över hela landet. Nu har samarbetet vidareutvecklats och innebär att Mirror har fått förtroende att ta hand om första linjens support för Sveaskogs samtliga IT-system.

- Det är hedrande och väldigt roligt för oss att få det här uppdraget, säger Martin Spegel, marknadsansvarig på Mirror.

- Sveaskogs verksamhet är beroende av en effektiv supportorganisation med snabb respons och ett stort mått av lyhördhet för mångfalden av frågor och behov av stöd i såväl den administrativa som den operativa verksamheten. Mirror har mött våra högt ställda krav på en organisation som kan ta sig an den utmaningen och också visat intresse för att sätta sig in den typ av behov våra användare har av förståelse för sin verksamhet, säger Andreas Lidfeldt, IT-chef på Sveaskog.

Varierande och utmanande uppdrag

- Uppdraget är varierande och utmanande, det förutsätter att vi har koll på en mängd olika system men också att vi har god kännedom om verksamheten och vad som ska prioriteras. Vårt mål är att Sveaskogs medarbetare ska uppleva oss som att de ringt en kollega, ingen opersonlig service desk, utan de kommer i kontakt med någon som verkligen kan Sveaskog, säger Martin Spegel.

Mirror har även ett mångårigt samarbete med Sveaskog för webbredaktion i Sveaskogs interna och externa kanaler, där vi även fungerar som digitala specialister som stöttar verksamhetens olika behov.

 

Om Sveaskog:
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Ägare är svenska staten.

Om Mirror:
Mirror är ett personalägt konsultföretag som grundades 1991. Företaget består av ett trettiotal engagerade och kunniga medarbetare som levererar tjänster inom webb, system och infrastruktur.