Ledningsgruppen har idag beslutat om att vi under 2020 ska praktiskt sätta igång med att ISO-certifiera Mirror. Under våren 2020 kommer vi att ta fram material för genomförandet av certifieringen.