Sökfunktionen på Etikprövningsnämndernas webbplats behövde förbättras. Det innebar början på en modernisering av hela sajten.