Företaget Max såg ett behov av ett mer detaljerat rapporteringsverktyg och tog Mirrors hjälp för utvecklingen