Inför projektet med att ta fram Plannjas nya webbplatser konstaterades det tidigt att ett system för att förvalta Plannjas produktsortiment behövdes. Mirror fick förtroende att ta fram ett så kallat PIM (Product Inventory Management)-system för att hantera det stora antalet produkter som ingår i Plannjas sortiment.

Utmaningen låg i att kartlägga all produktinformation som då fanns utspritt i flera olika system, på sex olika marknader och i fem länder samt att förena detta i ett enda globalt system. Fördelen med ett PIM-system är just att det är ett enda system som lagrar och hanterar all produktdata. Systemet gör det möjligt för Plannja att enkelt underhålla och förändra produktsortimentet samt anpassa det för olika typer av målgrupper och marknader.

För integrationen med Plannjas webbplatser byggdes ett API som gör det möjligt att skapa helt unika strukturer på webbplatserna och koppla samman information, bilder och olika typer av dokument som instruktioner, kataloger och datablad. 

Arbetet påbörjades våren 2012 och en första version var klar för lanseringen vid årsskiftet 2012/2013.