När Regionförbundet Sörmland skulle bygga en ny webbplats föll valet på Mirror och plattformen Umbraco. Slutprodukten blev en högkvalitativ webbplats med möjligheter till vidareutveckling utifrån verksamhetens behov.