Vasa Värme producerar och distribuerar fjärrvärme, baserad på biobränsle. De finns idag på fem orter i Sverige: Kalix, Edsbyn, Alfta, Malmköping och Krokek. Från 2021 kommer de även att leverera fjärrvärme på Ekerö.