BDX nya, mobila plattform ökar inte bara tillgänglighet utan också säkerhet och kundnöjdhet. Med hjälp av Mirror har den tidigare pärmen i alla fordon ersatts av ett smidigt, digitalt verktyg. Samarbetet har effektiviserat dokumentationsarbetet och gett företaget en viktig konkurrensfördel.