Centraliserade verksamhetssystemet ger Industriella UtvecklingsCentra, IUC, bättre överblick över svenska industriföretag. Bakom det nya systemet ligger ett mångårigt, nära samarbete mellan IUC och Mirror. ”Vi kommer med idéer och Mirror förklarar hur det smartast kan göras”, säger Thomas Nilsson, IUC Sveriges VD.