Flera av våra kunder har på senare tid blivit utsatta för bedrägeriattacker genom så kallade vd-mail.

Vd-mail är en form av bedrägeri där någon utger sig för att vara en vd eller chef på ditt företag, och försöker lura en medarbetare att göra en pengaöverföring.

Bedrägerierna är ofta mycket skickligt utförda. Mailet kan vara välformulerat och använda samma ton och språk som chefen brukar använda, och i vissa fall kan det även pågå en mailkonversation fram och tillbaka mellan medarbetare och vad man tror är chefen. Bedragaren har dock inte kapat chefens e-post utan bara maskerat sin adress så att mailet ser ut att komma från vd:n.

Några tips:

Var vaksam!

Om du får ett mail som uppmanar till snabb överföring av pengar, dubbelkontrollera och bekräfta innan utbetalning, men gör det inte via e-post utan ring hellre upp.

Informera!

Uppmärksamma alla medarbetare på bedragarnas metoder så att alla på företaget lär sig att upptäcka olika typer av attacker. 

Om ni blivit drabbade och pengar har betalats ut, kontakta er bank omedelbart. Gör även en polisanmälan.