Även om vi älskar att skapa nya saker och tänka nytt, så är det en lika spännande utmaning att integrera med befintliga system. Integration innebär att olika system pratar med varandra och delar på samma data. Det är en viktig del hos många företag för att spara tid och minska dubbelarbete.