Molntjänster, eller cloud services, betyder kort och gott att du köper funktionen i stället för hårdvaran. Det som kännetecknar en molntjänst är bland annat att du köper precis den kapacitet som du vill nyttja, till skillnad från en fast kostnad för en viss maxkapacitet om du väljer att investera i infrastrukturen själv.