Vi har lång erfarenhet av att utveckla och förvalta system inom en mängd olika områden. Några exempel är bostadshyror, affärsprocesser, beslutsstöd, handläggarstöd, hälsouppföljning och serviceunderhåll.