Till dig som vet att det är viktigt med en levande hemsida, men saknar tid, resurser eller kunskap för att själv ta hand om den. Vi skapar lösningen anpassad för dina behov.

Alla våra kunder är unika med varierande behov och önskemål när det gäller att ta hand om sin hemsida. En del vill, och kan göra allting själva. Andra tycker det är krångligt eller att det tar för mycket tid och vill därför lämna bort delar av, eller hela ansvaret för sin webbplats. 

Attraktiv webb

För att skapa en väl fungerande webbplats krävs en långsiktig strategi. Med rätt textinnehåll, bilder och den senaste tekniken i kombinationen med regelbundna uppdateringar, blir din webb levande och attraktiv. Vi har kunskapen och resurserna för att hjälpa dig med det.   

Total skötsel       

Du kan även överlåta till oss att förvalta din webbplats. Det innebär att du kan ägna din tid till det du är bäst på, medan vi ser till att din sida på webben hålls uppdaterad, både tekniskt och innehållsmässigt. Det är du som kan din verksamhet bäst. Den kunskapen vill vi ta del av via regelbundna dialoger, allt för att på bästa sätt utveckla din hemsida i takt med tiden.   

Vid förvaltning: 

  • Tar vi tempen på din webbplats. Vi diskuterar nutid och framtid
  • Håller vi kontinuerliga avstämningsmöten
  • Fungerar vi som ditt bollplank – till oss kan du alltid vända dig med dina frågor

Trygga lösningar 

Vi erbjuder tre avtalsmodeller - Grund, Standard och Komplett. Önskar du en specifik lösning för din webb så löser vi det också.

Trygghet är ett ledord för oss. Som kund ska du känna dig trygg i vårt samarbete.

Hör av dig till vår webbavdelning så berättar vi mer