Publiceringsverktygen Umbraco och Wordpress har likheter, men även stora skillnader. Stabilitet och säkerhet är två anledningar till att vi har valt att jobba med Umbraco.

Umbraco och Wordpress är två fullgoda licensfria alternativ till de större kommersiella publiceringsverktygen. Båda är tämligen billiga att drifta, men det finns skillnader i deras infrastruktur som gör Umbraco stabilare och säkrare än Wordpress.

Inbyggt säkerhetstänk

Wordpress är från början en blogglösning medan Umbraco är byggt som ett fullskaligt CMS och kräver en infrastruktur baserad på Microsofts produkter. Det innebär att Umbracos grundfunktionalitet och säkerhetstänk finns inbyggt redan från början vilket gör det enkelt att använda och anpassa grundfunktionerna utifrån det egna behovet, utan att behöva använda plugins.

Krävs kompletteringar

Wordpress kräver däremot ofta kompletteringar med plug-ins från andra utvecklare, eftersom det inte ligger ett CMS i botten. Fri tillgång till många teman och plugins kan ses som en fördel, men det kan också innebära problem. Om en uppdatering av Wordpressverktyget sker och utvecklaren slutar att underhålla sitt tema och sin plug-in, tvingas man att själv utveckla detta. Det kan bli dyrt i längden.

Bättre sökmotoroptimering

Umbraco är från grunden byggt med sökmotoroptimering i åtanke. Tekniken baseras efter gällande standarder från W3C som HTML5, CSS, XML och XSLT. Tillsammans med sökmotorvänliga webbadresser, URL er, ger detta sökmotorvänliga sidor.

Många mallar till Wordpress håller dålig kodkvalitet vilket resulterar i problem för sökmotorerna vid indexering. Sökmotoroptimeringen kan förbättras väsentligt genom installation av plug-ins men även i valet av mallar. 

Vi berättar gärna mer om Umbracos fördelar

Kontakta Anders Brännmark på vår webbavdelning

Fotnot: Kravet på infrastruktur baserad på Microsoftbaserade produkter kommer att försvinna eftersom Microsoft, inom en nära framtid, kommer att släppa stora delar av .Net-plattformen som open-source och cross-platform via .Net Foundation