För en vecka sedan publicerade IUC Väst sin nya webbplats som utvecklats av Mirror. Och responsen lät inte vänta på sig.

”Kanonbra, tillgänglig, stilig, fräsch” – är några av de omdömen som webbplatsens besökare uttalat vid kontakt med IUC Väst.

Den nya sidan har Umbraco 7 som plattform och är byggd i responsiv design. Det innebär att den syns lika bra oavsett om besökaren använder smartphone, läsplatta eller en dator med stor skärm, en funktion som dagens webbesökare efterfrågar.

Utvecklingsarbetet har utförts i nära samarbete mellan IUC Väst och Mirror. Fokus har legat på bra tillgänglighet och enkla sökvägar. 

IUC - Industriella UtvecklingsCentra, är ett nätverk av 16 regionalt ägda IUC-bolag i samverkan. De äger i sin tur det gemensamma IUC Sverige AB.

Besök IUC Väst