Sökmotoroptimering, SEO är benämningen på olika sätt att få en webbplats att synas så högt upp som möjligt vid sökningar på sökmotorer. Google använder ungefär 200 faktorer i sin rankning. Här redovisar vi några av de viktigaste

Sidfaktorer

Hur dina sidor är optimerade har stor påverkan på hur högt de rankas.

Nyckelord i sidans titel

Är en av de starkaste relevanssignalerna för en sökmotor. Taggen i sig själv är tänkt att ge en exakt beskrivning av sidors innehåll. Sökmotorerna använder den för att visa huvudtiteln i ett sökresultat. Helst bör sökordet placeras vid början av rubriktaggen. Sidor optimerade på detta sätt kommer att rankas bättre än de med nyckelord närmare rubriktaggen slut.

Nyckelord i sidans beskrivning

Hur viktigt det är med en sidas beskrivning är en sak som ofta debatteras, oavsett så ger det fortfarande en relevanssignal. Det är också avgörande för att få användaren att klicka på sökresultaten. Att inkludera nyckelord i beskrivningen ger fördelar i relevans för både sökmotor och för den som söker.

Nyckelord i den högsta rubriknivån

En relevant faktor som fungerar som en beskrivning av sidors innehåll. Trots en pågående diskussion om dess betydelse, är det fortfarande en bra idé att inkludera sitt sökord i en unik rubrik på en sida.

Längd på sidans innehåll

De som idag söker efter något på webben nöjer sig inte med grundläggande information. De vill ta del av fakta och professionella kunskaper. Google rankar därför ett kompetent och informativt innehåll högst upp på sin lista. Var inte blyg för att skriva långt. Ju längre innehåll, desto större chans att täcka in flera aspekter av ditt ämne.

Duplicerat innehåll

Undvik att duplicera innehåll. Skriv i största möjliga mån en originaltext för varje sida.

Bildoptimering

Även bilder kan optimeras. Det sker via alternativ text som beskriver bilden med ord. Bilder kan till exempel skicka sökmotorn relevanssignaler via alternativ text, bildtext, beskrivning samt via sitt filnamn.

Innehållsuppdateringar

Uppdatera ditt innehåll kontinuerligt. Googles algoritm föredrar nyligen uppdaterat innehåll, och känner av hur gammal sidan är. Ju färre uppdateringar desto mer sällan kommer Google dit. Det betyder inte att du måste redigera dina sidor hela tiden men det är klokt att inkludera någon strategi för att uppdatera vissa typer av innehåll som till exempel produktbeskrivningar, en gång per år eller liknande.

Nyckelord i URL

Att inkludera sökord i den del av URL som visas efter .se /av URL, skickar också en relevant signal till Google.

Webbplatsfaktorer

Den 21 april införde Google förändringar avseende sökmotoroptimering på mobilen. Det innebär att webbsidor som är anpassade för mobilen premieras vid sökning. Övriga hamnar längre ned i sökranking. 

Externa faktorer

Google tittar också på rankingfaktorer utanför din webbplats. Här är några av de viktigaste:

  • Antalet webbplatser som länkar till din sida
  • Andra sidor som länkar till din sida
  • Antalet domäner som länkar till dig
  • Antalet sidor per domän - ju fler sidor desto högre ranking 

Länkar in från en viss domän till din webbplats utgör också en rankingfaktor. Men det är inte antalet länkar från den enskilda domänen som är det viktiga. Det som ger högre ranking är att det finns fler olika domäner som länkar till din sida. Sökmotorer rankar länkade sidor efter hur relevanta de är till din egen sida.

Webbplatser och sidor med hög pageranking påverkar också din egen ranking positivt

Domänfaktorer

Slutligen kan din domän också påverka din ranking. Här följer några egenskaper som är värda att uppmärksamma: 
Domänregistreringens längd: Google ser domäner som varit registrerade längre än ett år som mer trovärdiga.
Domänens historia: Du kanske inte är den första personen som registrerat domänen. Om din domän har straffats tidigare kan din historia påverka dess nuvarande ranking.

Din webbplats är viktig. Vi hjälper dig att synas.
Vill du ha fler tips – tveka inte att kontakta oss