Det har spekulerats i många år om Facebook snart kommer att tappa sin dominerande ställning bland de sociala nätverken. Men än så länge är Facebook störst. Och inte bara störst, andelen Facebook-användare fortsätter att öka för varje år.

2012 var det 64 procent av internetanvändarna som någon gång besökte Facebook. Nu är siffran uppe i 70 procent. Ökningen beror främst på att fler och fler äldre börjat använda Facebook, vilket väger upp den minskande populariteten som Facebook fått i den yngre åldersgruppen. Bland 12-15-åringarna är de bildbaserade nätverken som Instagram och Snapchat populärare än Facebook.

Men nästan alla som är över 15 år, besöker Facebook och de gör det dagligen.

Instagram ökar mest

Instagram används flitigast av de unga, men 40 procent av de i åldern 36-45 år använder också Instagram ibland. Och användningen av Instagram ökar snabbt, i alla åldersgrupper. 

De flitigaste Instagram-användarna är de yngre tonårstjejerna, 12-15 år, där 83 procent använder Instagram dagligen. 

De yngre tonårstjejerna är också de flitigaste Snapchattarna. Tre av fyra 12-15-åriga tjejer använder Snapchat dagligen. Men dagliga Snapchat-användare över 35 år är sällsynta.

Unga män föredrar Twitter

Användningen av Twitter har fördubblats på tre år, men det är fortfarande bara 22 procent av internanvändarna som någon gång använt Twitter. De flitigaste användarna är unga män, 16-25 år. Twitter är en av få sociala nätverk som används av fler män än kvinnor. 

 

Siffrorna är hämtade från försläppet "Sociala medier" ur IIS årliga rapport Svenskarna och internet 2015 som släpps i sin helhet den 11 november 2015.