Sökfunktionen på Etikprövningsnämndernas webbplats behövde förbättras. Det innebar början på en modernisering av hela sajten.

På Etikprövningsnämndernas webbplats redovisas beslut fattade av Centrala etikprövningsnämnden. Beslut som forskare ofta efterfrågar, men som inte alltid varit enkla att tillgå. 

Söktiderna har varit långa och alla beslut har dessutom inte varit tillgängliga för allmänheten. En bättre sökfunktion var därför det främsta behovet när Etikprövningsnämndernas webbplats skulle uppdateras, men även responsiv design och en modernare formgivning fanns med på kravlistan.

Plattform Umbraco

I september lanserades den nya sajten som är byggd på plattformen Umbraco 7. Utöver en ny och fräsch design med responsiv anpassning, är nu samtliga beslut tillgängliga för allmänheten och enkla att hitta.

I samband med att arbetet inleddes valde EPN att frångå den licensierade plattform som svenska myndigheter oftast använder, till förmån för Umbraco, som inte kräver detta.

- EPN är en myndighet som liksom andra myndigheter har höga kvalitetskrav. Med Umbraco som plattform kan vi trygga dessa höga krav, säger Anders Brännmark, ansvarig för Affärsområde webb på Mirror.

Nöjd kund

Sedan 2007 har EPN varit kund hos Mirror. 

- Att vi fått fortsatt förtroende från en myndighet känns roligt och hedrande, säger Anders Brännmark.

Jörgen Svidén, kanslichef vid Centrala etikprövningsnämnden är nöjd.

- Det primära var att våra beslut skulle bli sökbara med fritext för alla och envar, men sidan såg också mer än lovligt trist ut. Slutresultatet blev mycket bra, säger han.

Besök epn.se

 

År 2013 blev Mirror landets, första och fortfarande enda Umbraco Certified Gold partner - den högsta nivån av Umbraco partnerskap. Det innebär att vi har ett flertal medarbetare utbildade och certifierade av Umbraco . Genom ett nära samarbete med kärnan inom Umbracos utvecklingsteam bidrar vi därmed till systemets framtida utveckling.

Fakta Umbraco

  • Är likt WordPress en plattform med öppen källkod, vilket innebär att den inte är kopplad till en licensmodell och att den ständigt är aktuell 
  • Är till skillnad från WordPress baserat på NET-ramverket från Microsoft vilket gör det enklare att integrera mot många ledande tredjepartsystem, baserade på Microsoft-teknologi 
  • Är en stabil lösning som fungerar både för det mindre och det större företaget eller organisationen
  • Beskrivs av redaktörer som extremt enkelt att använda och förstå 
  • Har en kostnadsfri grundlösning, men erbjuder även en uppsjö av tilläggsmoduler till låg kostnad likväl som helt gratis, som exempelvis dokument- och formulärhantering. 
  • Används på över 250 000 webbplatser världen över
  • Några exempel på företag som använder Umbraco idag är Microsoft, Peugeot, Wired och Vouge.