Konsumenternas förändrade köpvanor skapar nya möjligheter för den traditionella handeln. Trenden benämns click and collect, klicka och hämta.

Läs hela artikeln