Facebook är fortfarande populärast och fortsätter att öka i alla åldrar utom bland de under 16 år. Där är i stället Snapchat och Instagram populärast. Det visar rapporten ”Svenskarna och sociala medier 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

Användningen av sociala nätverk fortsätter att öka. 77 procent av internetanvändarna använder sociala nätverk och 58 procent gör det dagligen.

De som använder sociala nätverk gör det lite drygt en timme om dagen eller 7 timmar i veckan. Flitigast är unga kvinnor 16-25 år med 12 timmar i veckan.

Facebook

Facebook är det sociala nätverk som flest använder, 71 procent, och användningen fortsätter att öka förutom bland 12-15-åringar. Ungdomar i åldern 16-25 år anser att Facebook är viktigare än traditionella medier (tv, radio och dagstidningar) som källa för information i allmänhet och som källa för lokalnyheter. 

Instagram

Näst störst är Instagram som 44 procent av internetanvändarna använder. Mer än hälften av alla kvinnor använder någon gång Instagram, en tredjedel gör det dagligen. För män är motsvarande siffror 37 procent som någon gång använder Instagram och var femte som gör det dagligen. Bland de yngsta kvinnorna, 12-15 år, är 76 procent dagliga användare och 96 procent använder Instagram någon gång.

Snapchat

92 av 100 gymnasietjejer använder dagligen Snapchat, medan det fortfarande är sällsynt med dagliga användare över 45 år.

Twitter

Det enda sociala nätverk som minskat i användning är Twitter. 18 procent använder någon gång Twitter och 6 procent är dagliga användare. 

Läs hela rapporten: www.soi2016.se