När Norrbottens Kommuner skulle bygga en ny webbplats föll valet på Mirror och plattformen Umbraco. Resultatet blev en tydlig och lättnavigerad webbplats som motsvarar verksamhetens önskemål, användarnas behov och de tillgänglighetskrav som offentliga myndigheter har att leva upp till.

Norrbottens Kommuner är en samverkansorganisation för landets 14 nordligaste kommuner. Webbplatsens huvudsyfte är att informera.  Målgruppen är i första hand tjänstepersoner och politiker i medlemskommunerna samt samarbetspartners som exempelvis Region Norrbotten och länsstyrelsen. 

Under hösten 2016 inleddes arbetet med att utveckla en ny webbplats för organisationen. Ett femtontal redaktörer på Norrbottens Kommuner har arbetat med att ta fram struktur och fylla webbplatsen med innehåll, och i början av året lanserades så den nya webbplatsen.

Se resultatet på norrbottenskommuner.se