TOPCAT GmbH är ett familjeägt företag som säljer katamaraner över hela världen. I Sverige marknadsförs och säljs TOPCAT katamaraner av TOPCAT Sweden AB.

För att nå ut på den svenska marknaden och kunna sälja sina segelkatamaraner fanns behovet av en webbplats med e-handelslösning. Valet av leverantör föll på Mirror.

Läs mer om uppdraget här