Sedan WashTek införde mBiz har orderhantering och administration blivit mycket effektivare.

Tack vare mBiz sparar vi både tid och pengar och WashTek har gjort en enorm effektivisering i och med att vi applicerade systemet hos oss. Alla medarbetare jobbar direkt i iPad, telefon eller dator, ute hos kunden. Vi kommer snabbt och smidigt åt allting vi behöver direkt när vi är ute på plats. mBiz har även inneburit att vi minskat vårt administrativa arbete gällande fakturaunderlag och orderhantering med 70 %.
- Rikard Lindfors, vd WashTek

 Läs mer om hur WashTek använder mBiz