Ledningsgruppen har beslutat att när bygget av ISO 9001 och ISO 14001 är klart ska företaget gå vidare med att bygga ett ISO 27001:2017 ledningssystem för informationssäkerhet. Målet är att projektet ska vara klart under 2021.