Äntligen kan vi, med stolthet, meddela att Mirror är certifierade enligt ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

 

Med dessa certifieringar vill vi visa för våra kunder och samarbetspartners att vi gör allt vi kan för att utveckla, producera och leverera våra lösningar med så hög kvalitet och säkerhet som möjligt. Dessutom vill vi tydliggöra att vi arbetar med att ständigt minska vår miljöbelastning för att leva upp till erkända miljökrav.

 

 

 

Processen har inneburit att vi granskat och utvärderat oss själva, vilka rutiner som fungerar och vilka som inte är tillräckligt tydliga, och givetvis hittat många förbättringar att införa. Certifieringarna är ett kvitto på att vi nu har tydliga rutiner, processer och mål för vårt arbete inom såväl kvalitet, miljö som informationssäkerhet, säger Emma Wester, ansvarig för miljö- och kvalitetsarbetet.

 

Vi ser flera fördelar med att vara ISO-certifierade. Först och främst innebär ett mer systematiskt arbete att vi ännu bättre kan matcha våra kunders behov, det gör oss till en bättre leverantör helt enkelt. Dessutom innebär certifieringarna att vi på ett tydligt sätt kan bidra till våra kunders kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete.

 

Genom att vi själva följer dessa standarder så har vi djupare förståelse för hur vi ska utforma och leverera olika IT-lösningar till våra kunder som underlättar för dem att arbeta systematiskt med motsvarande processer i sin verksamhet, förklarar Martin Spegel, säkerhetsansvarig.

 

Att vi är certifierade innebär naturligtvis inte att arbetet med kvalitet, miljö och säkerhet är klart. Nej, nu fortsätter arbetet med systematisk utveckling och regelbundna förbättringar som gör att vi kan bli en ännu bättre leverantör och partner.