IT-branschen i norr står inför ett enormt behov av nätverkstekniker. Tillsammans med sex andra IT-företag, Onepartnergroup Academy och Astar bestämde vi oss därför för att ta saken i egna händer. I våras startades utbildningen Rerouter som nu närmar sig sitt slut.

 

Rerouter lanserades som en skräddarsydd vuxenutbildning som kombinerar fjärrstudier med arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute hos företagen. Utbildningen startade den 16e maj och pågår fram till den 9e december. Målet är att deltagarna ska gå direkt ut i jobb hos de deltagande företagen när utbildningen är avslutad.

 

Från vårt perspektiv var det givet att gå in som samarbetspartner i det här. I det läge som råder behöver vi testa nya vägar för att klara kompetensförsörjningen. Det här upplägget tycker jag har varit väldigt bra för både oss och deltagarna, vi har haft chans att lära känna varandra och gjort en gemensam investering i en spännande framtid tillsammans, säger Martin Spegel på Mirror.

 

 

Redo att testa något nytt

Olle, Markus, Erik och Amanda går utbildningen och gör sin APL hos oss på Mirror. De har alla blandade bakgrunder med erfarenheter inom en rad olika yrken och branscher. Den gemensamma nämnaren är att de alla kände sig redo för att testa något nytt.

Erik och Markus har länge sneglat mot de möjligheter som finns inom IT-branschen.

 

Det har länge funnits ett intresse att gå en nätverksteknikerutbildning. Jag har kollat på att läsa enstaka kurser medan jag arbetade, men sen dök den här möjligheten upp och då var det en självklarhet att jag skulle söka, berättar Erik.

 

För Amanda och Olle var just IT-branschen inte lika självklar på förhand. Men de var båda på jakt efter nya utmaningar och när de läste annonsen fattade de snabbt intresse.

 

När jag läste annonsen kändes det som något jag skulle kunna göra. Just att det var en stor del praktik kändes också väldigt bra, säger Olle.

 

Amanda instämmer och fortsätter

 

Ja, man vill ju gärna få känna och klämma och faktiskt få den erfarenheten.

 

Stor bredd och variation

Det som deltagarna tycker har varit absolut roligast med utbildningen är att den varit väldigt varierande.

 

Det som är kul är att det som Mirror gör är så enormt brett. Vi får testa på många olika saker och hjälpa kunder som har problem med allt från ett ”virus” i mobiltelefonen till att vi får dra kabel och installera switchar och brandväggar, förklarar Markus.

 

Genom att följa med våra tekniker ut till kund får deltagarna dels se hur de mer seniora teknikerna arbetar, dels själva testa på att göra olika installationer, något som Markus tycker har varit väldigt uppskattat.

 

Vi har pratat lite i klassrummen om vad vi får göra på våra APL-platser och det är några som varit lite avundsjuka, just för att det är så stor bredd och variation i det vi får göra här.

 

Olle berättar också att han är tacksam för det stöd som Mirror har bidragit med under utbildningen.

 

Alla på Mirror är väldigt öppna och hjälpsamma. De har varit ett jättestort stöd. Alla tar sig tid och vill hjälpa en.

”En bra grund att stå på”

Utbildningen har gett deltagarna nya erfarenheter och ny kunskap. Samtidigt har de kommit till insikt med att man som nätverkstekniker aldrig är helt fullärd då det ständigt uppstår nya utmaningar i takt med att tekniken utvecklas.  

 

Det gäller att ständigt hålla sig färsk. Jag tycker att vi börjar få en bra grund att stå på, sen är det bara att fortsätta bygga på det, avslutar Amanda.