I dagarna har Mirror vinkat av Polarforskningssekretariatets senaste expedition, ARTofMELT 2023. Forskargruppen består av 38 personer som redan i maj ger sig av med isbrytaren Oden för att studera Norra ishavet i början av smältsäsongen.

Tidigare har Arktisexpeditioner genomförts under juli till september, när havsisen är som enklast att ta sig igenom. Men forskarna vill nu undersöka hur kraftfulla flöden av varm och fuktig luft från söder påverkar smältningen av isen och vad som kan påverka dess hastighet.

Forskarna ombord på isbrytaren Oden kommer att ha tillgång till ett uppgraderat och mer användarvänligt intranät som Mirror har utvecklat. Genom denna lösning kan forskarna inte bara komma åt all information som publicerats på Polar.se utan också få tillgång till sensordata och andra viktiga uppgifter från skeppet i realtid. Detta innebär att expeditionsdeltagarna kan hålla sig uppdaterade om hålltider, säkerhetsinformation och andra relevanta detaljer under hela expeditionen.