"En webb som marknadsför företagets egna takprodukter" - det var ett av önskemålen från Kalix Bygg & Plåt när Mirror fick uppdraget att bygga deras webbsida.

Kalix Bygg & Plåt hade behov av en digital webbplats för att marknadsföra sina egna produkter. Tillsammans med företaget genomförde vi en analys av deras verksamhet. Behov, konkurrenter, målgrupper och geografiskt läge för kunderna, var några områden som belystes.

Kundförfrågningar

Utifrån analysen tog vi fram ett förslag på digital marknadsföring av företagets produkter, med bland annat en webbaserad lösning för kundförfrågningar. 

Ansvar för innehåll 

Utöver systemlösningar och design ansvarade vi även för webbplatsens textinnehåll. En professionell lösning för de som, av tidsbrist eller andra orsaker, inte har möjlighet att själva ta fram sitt material.
I januari 2015 inleddes arbetet och i samband med Kalix Bygg & Plåts 40-års jubileum den 12 maj publicerades sidan. 

Responsiv design 

Plattformen för sidan kbp.se är Umbraco7. En av marknadens bästa CMS-plattformar som lämpar sig för användning hos såväl små företag som stora koncerner. Sidan är byggd i responsiv design vilket innebär att den automatiskt anpassas efter den skärmstorlek som besökaren använder, från dator till läsplatta eller mobiltelefon. Allt för att skapa en så komplett upplevelse som möjligt. 

Här kan du se slutresultatet