Kenneth Stenman – så lyder namnet på vår nya kollega. En hemvändande systemvetare, utbildad vid högskolan i Skövde.

Läs hela artikeln