Kenneth Stenman – så lyder namnet på vår nya kollega. En hemvändande systemvetare, utbildad vid högskolan i Skövde.


Välkommen till oss Kenneth, berätta lite om dig själv.

- Jag kommer ursprungligen från Storön utanför Kalix. Mellan åren 2004-2011 bodde jag i Oslo. Efter ett beslut att utbilda mig till systemutvecklare, återvände jag hem för att studera Datavetenskap-Systemutveckling vid högskolan i Skövde. Där gjorde jag också mitt examensarbete, inom datavetenskap. Nu bor jag i Töre med sambo och hund.

Vad har du jobbat med tidigare?

Jag är uppvuxen i en fiskarfamilj och har jobbat en del under trålningen efter siklöja. Både ute på sjön men även i rensarboden där löjan gallrades och klämdes på sin åtråvärda Kalix löjrom. Min första tid i Norge jobbade jag som butiksbiträde i en matvaruaffär.

Vilka förväntningar har du på ditt nya jobb?

Att få utvecklas som systemvetare och att jag ska kunna bidra med mina kunskaper från högskolan. Innan jag visste vad jag ville studera på högskolan tänkte jag att jag skulle vilja arbeta på Mirror. Så det känns riktigt roligt att börja jobba här.