Göran Westerman – så lyder namnet på vårt senaste tillskott i Mirrors personalstyrka. Affärsområde System blir hans hemvist.

Välkommen till oss Göran. Berätta lite om dig själv.

- Jag kommer från en liten by som heter Vuollerim. Har alltid varit intresserad av att arbeta inom IT vilket har påverkat allt jag har valt att studera.

Det ledde mig så småningom till studier i systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet där jag avslutade min utbildning för ett tag sedan. Övriga intressen kretsar kring film, musik, spel, träning och liknande nöjen. 

Vad har du jobbat med tidigare?

- Jag har arbetat en tid på ett lager där jag packat matvaror och jobbat med bokföring. Har även arbetat lite inom turistnäringen runt mina hemtrakter. 

Vilka förväntningar har du på ditt nya jobb?

- Framför allt att utvecklas som systemutvecklare. Jag har ett personligt mål att alltid förbättra mig själv, jag tror att Mirror är en utmärkt plats att göra det på.