Föräldrar i fokus på Safe internet Days

Idag uppmärksammas Safer Internet Day i över 100 länder i världen. I Sverige sker det genom en riktad kampanj från Statens medieråd, till föräldrar.

Läs hela artikeln

09 Feb 2016