Idag uppmärksammas Safer Internet Day i över 100 länder i världen. I Sverige sker det genom en riktad kampanj från Statens medieråd, till föräldrar.

Syftet med Safer internet Day, SID är att främja en säker och ansvarsfull användning av internet och digitala medier, speciellt bland barn och unga.

Årets tema är, Play your part for a better internet. Syftet är att uppmärksamma att vi alla har en roll att spela för att internet ska bli ett bättre ställe. 

SID som instiftades år 2004 drivs av EU-nätverket Insafe och omfattar idag även länder utanför Europa. Vår representant i Sverige är Statens medieråd. I år uppmärksammar de dagen genom att lansera ett kunskapspaket bestående av en folder, poddar och texter, samt en kort film, för föräldrar.  

Tanken är att paketet ska bidra till att lyfta kunskapen om unga och internet, om kränkningar och hat, samt hur föräldrar kan stötta sina barn i deras digitala vardag. 

Materialet kommer att spridas via Statens medieråds hemsida, i sociala kanaler och via samarbetspartners. 

Fakta

  • 90 procent av föräldrarna till barn och unga mellan 13 och 16 år anser sig ha ett mycket stort ansvar när det gäller skydd av barn och unga när de använder medier.
     
  • Motsvarande siffra för åldersgruppen 17-18 år, är 79 procent.

  • 65 procent av föräldrarna till barn mellan 13 och 16 år oroar sig för att deras barn ska bli mobbat eller hotat på nätet.

  • 48 procent av barn mellan 13 och 16 år, uppger att deras föräldrar sällan eller aldrig pratar om saker de gjort eller sett på internet.

Källa: Föräldrar & medier 2015, Unga & medier 2015 samt Statens medieråd 2015