Webbutvecklare ett mansdominerat yrke - men inte på Mirror

Programmerare tillhör en av Sveriges tio största yrkesgrupper men endast en femtedel är kvinnor. Två av dem finns hos oss på Mirror.

Läs hela artikeln

08 Mar 2016