Programmerare tillhör en av Sveriges tio största yrkesgrupper men endast en femtedel är kvinnor. Två av dem finns hos oss på Mirror.

Nathalie Festin och Ana Hirsch arbetar som webbutvecklare respektive systemutvecklare – ett utmanande arbete som till stor del handlar om problemlösningar, vilket också är det som tilltalar dem mest med jobbet.

I fem respektive fyra år har de skrivit kod och byggt specifika funktioner för att uppfylla kundernas krav och önskemål. Utmaningen för dem är att lyckas lösa kundernas behov och då gäller det för dem att använda sin kreativitet för att hitta rätt lösning.

Ana och Nathalie rekommenderar fler tjejer att söka sig till branschen.

- För de som tycker om logik, programmering och matematik är det här definitivt ett framtidsyrke. Men det gäller att ha intresset, för utvecklingen går fort och man måste hela tiden hålla sig uppdaterad, säger Nathalie.

Krävs attitydförändring

Att andelen kvinnor är så låg i deras bransch tror de beror på många olika saker. Attityder hemifrån, och bristande självkänsla kan vara några bidragande orsaker. 

- Många tjejer tror att det här är svårt och det handlar nog mycket om vilka attityder de fått från sin omgivning, från skolan, från samhället och hemifrån. Föräldrar måste bli bättre på att uppmuntra sina flickor redan i unga år så de får modet att våga prova det de är intresserade av, säger Ana.

Nathalie efterlyser mer problemlösning på schemat i landets skolor – och redan på lågstadienivå.

– Programmering handlar om att lära sig använda hjärnan på rätt sätt för att lösa problem, då är det viktigt att få träna det.

Måste synas mer   

Men kvinnorna som arbetar i branschen måste också visa upp sig mer, på konferenser, i sociala medier och i bloggar.

- Vi måste visa att vi finns och inte gömma oss i mängden. Visar vi vad vi gör ser fler att vi finns och att vi är bra, tjejer och kvinnor är ofta så rädda för att göra fel, säger Ana.

Själv berättar hon ofta för vänner och bekanta hur roligt det är att jobba som systemutvecklare.

- Men visst kan jag göra mer.

Varken Ana eller Nathalie ångrar sitt yrkesval.

- Att jobba som utvecklare är ett bra jobb. Man lär sig nya saker hela tiden och det passar kvinnor lika bra som män, säger de unisont.